Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.2°
Sáng/Tối
27.3/ 35.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 34.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 30.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

27.7°/38.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0