Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:25 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 38.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.1°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.2°
Sáng/Tối
21.4/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.2°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.1°/35.8°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0