Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:13 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.5/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.4/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.1/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.2°/38.4°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.5 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

5.78