Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 31.4°
Sáng/Tối
29.1/ 33.6°
Áp suất

993 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 31.9°
Sáng/Tối
28.9/ 32.2°
Áp suất

993 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 32°
Sáng/Tối
29.4/ 33.8°
Áp suất

994 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 30.3°
Sáng/Tối
30.9/ 32.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 31.9°
Sáng/Tối
29.4/ 33.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

26.6°/34.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0