Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 17.8°
Sáng/Tối
14/ 15.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 18.2°
Sáng/Tối
17.5/ 19.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.6°
Sáng/Tối
17.9/ 17.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 21.5°
Sáng/Tối
17.9/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.6°
Sáng/Tối
21.1/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 12.4°
Sáng/Tối
14.3/ 13.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 13.8°
Sáng/Tối
11.4/ 13.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.7°
Sáng/Tối
13.1/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 22.1°
Sáng/Tối
18.6/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.8/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Thấp/Cao

14.5°/21°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0