Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
21/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0