Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 22.5°
Sáng/Tối
27.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 20.8°
Sáng/Tối
22.6/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.1°
Sáng/Tối
20.2/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mây thưa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Thấp/Cao

25°/35.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.73 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0