Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:01 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

46%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0