Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Quận Ba Đình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0