Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

994 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 32.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

998 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

997 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 31.4°
Sáng/Tối
29.6/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 29°
Sáng/Tối
30.8/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

24.2°/32.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.69