Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Quận Ba Đình
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0