Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.7/ 17.7°
Sáng/Tối
13.2/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.4°
Sáng/Tối
17.6/ 19.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 20.7°
Sáng/Tối
18.1/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 19.1°
Sáng/Tối
19/ 20.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21.8°
Sáng/Tối
18.6/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 21.1°
Sáng/Tối
20.8/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 13.4°
Sáng/Tối
15.5/ 13.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13.2°
Sáng/Tối
12.5/ 13.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 17.6°
Sáng/Tối
14.2/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 22.1°
Sáng/Tối
18.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.8°
Sáng/Tối
22.1/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.9°/20.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.03