Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.6/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.5/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.8°/38.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

1.03