Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 38.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 38.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.5°/32.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.27 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.07