Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.1/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
22.9/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 14.9°
Sáng/Tối
23.8/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.6/ 12.9°
Sáng/Tối
12.6/ 12.1°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13.2°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.4/ 13.3°
Sáng/Tối
11.3/ 13.5°
Áp suất

1029 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.7/ 15.9°
Sáng/Tối
13.8/ 21.5°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

23.2°/28.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0.01