Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:14 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 38.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.9°/35.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0