Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

994 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

997 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.1°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

24.2°/32.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.69