Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
21.6/ 21.7°
Sáng/Tối
19.9/ 23.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.9/ 20.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.3°
Sáng/Tối
19.1/ 24.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.4/ 22.5°
Sáng/Tối
19.1/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
21.5/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.9/ 20°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.7°
Sáng/Tối
19/ 21.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 10.6°
Sáng/Tối
14.7/ 12.5°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.7/ 9.9°
Sáng/Tối
9.7/ 10.3°
Áp suất

1028 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.5/ 11.9°
Sáng/Tối
8.1/ 11.5°
Áp suất

1032 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

19.6°/24.8°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0