Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.9/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 18.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

18.4°/22.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

1.89