Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
24/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Huyện Kim Bảng
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0