Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:53 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22/ 28.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 14.6°
Sáng/Tối
23.6/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 12.2°
Sáng/Tối
12.7/ 13.7°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

24°/28.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0