Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Kim Bảng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0