Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.8/ 18.5°
Sáng/Tối
14.2/ 19.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 18.2°
Sáng/Tối
17.8/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18°
Sáng/Tối
18.5/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.5°
Sáng/Tối
18.2/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 14.6°
Sáng/Tối
19.1/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 13°
Sáng/Tối
12.4/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.1°
Sáng/Tối
13.8/ 18.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 22.7°
Sáng/Tối
18.2/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 24.9°
Sáng/Tối
22.2/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây thưa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 19.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

17.8°/21.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0