Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0