Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Kim Bảng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.34

Tin tức thời tiết