Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 26.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Thấp/Cao

27°/38.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0