Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0