Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Huyện Kim Bảng
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết