Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:05 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Kim Bảng
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0