Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:58 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

25.6°/31.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.36 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0