Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
19.8/ 18.2°
Sáng/Tối
15.5/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 17.6°
Sáng/Tối
19.3/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 12.7°
Sáng/Tối
14.7/ 13.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 15.9°
Sáng/Tối
12.2/ 16.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 19°
Sáng/Tối
15.4/ 19.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.9°
Sáng/Tối
19.8/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 24.1°
Sáng/Tối
21.2/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18°
Sáng/Tối
18.6/ 17.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.8/ 15.1°
Sáng/Tối
15.1/ 15.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.5/ 15.1°
Sáng/Tối
14.9/ 15.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.5°
Sáng/Tối
15.4/ 17.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17.3°
Sáng/Tối
15.2/ 17.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 15.4°
Sáng/Tối
17.5/ 15.6°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.3°
Sáng/Tối
16.2/ 19.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

14.4°/24.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

0.36