Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
23.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22.4°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.4°
Sáng/Tối
21.4/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Thấp/Cao

22°/24.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

6.25 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0