Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:14 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.77