Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.3/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
22.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Thấp/Cao

22.5°/34.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

6.21 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0