Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 35°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
19/ 37°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
21/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây rải rác
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0