Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

999 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa cường độ nặng
Huyện Đức Cơ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.68