Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Mưa nhẹ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:45
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.84 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.99 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.23 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.36 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.09 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.92 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.27 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.13 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.39 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.48 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.36 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.75 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.65 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.96 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.47 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.43 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.02 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.86 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0