Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 21.3°
Sáng/Tối
17/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 22.9°
Sáng/Tối
16.2/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 22.8°
Sáng/Tối
20.5/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 24.2°
Sáng/Tối
20.3/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 23.6°
Sáng/Tối
20.5/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 24.5°
Sáng/Tối
21.4/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 27.6°
Sáng/Tối
24/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Thấp/Cao

16°/35.4°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

11.75