Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
24.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.3/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 22.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Thấp/Cao

21°/24.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

1.05 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0