Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Đức Cơ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.34