Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:30 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 22°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0