Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Chư Sê
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0