Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:50 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 24.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.4°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.5°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 21.2°
Sáng/Tối
22.9/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.7°
Sáng/Tối
21/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.1°
Sáng/Tối
22/ 23.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mây rải rác
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 22.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

22°/24.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0