Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
23.6/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23°
Sáng/Tối
23.7/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 22.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Thấp/Cao

23.8°/38.6°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

6.5