Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.5°
Sáng/Tối
22.1/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.6/ 21.7°
Sáng/Tối
22/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 21.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20.5°
Sáng/Tối
21.5/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Thấp/Cao

21.7°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0