Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:00 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0