Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
20/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

19°/37°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0