Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 18.8°
Sáng/Tối
16/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 20.3°
Sáng/Tối
16.2/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 20.9°
Sáng/Tối
20.4/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 21.1°
Sáng/Tối
18.3/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22.6°
Sáng/Tối
19.4/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 19.6°
Sáng/Tối
20.6/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 20.9°
Sáng/Tối
17.9/ 29.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 22.3°
Sáng/Tối
18.3/ 33.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
19.4/ 35.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Thấp/Cao

16.3°/32.8°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.4 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

11.25