Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
18/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

19°/37°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.02