Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

21.6°/27.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

8.21