Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:52 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

999 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Chư Sê
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0