Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 08/12/2023
Thấp/Cao
23.2/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.5/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

22.8°/31.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0