Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 19/07/2024
Thấp/Cao
22.1/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.2/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.9/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.2/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Thấp/Cao

22.9°/27.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0