Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:16 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Thấp/Cao

22.3°/28.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0