Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
21.2/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 23.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Thấp/Cao

22°/31.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0