Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.51 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.53 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.95 km/giờ

10:00

31.9°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.45 km/giờ

13:00

34.8°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.28 km/giờ

16:00

33.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.21 km/giờ

19:00

29.2°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.28 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.99 km/giờ

04:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.51 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.14 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.3°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.67 km/giờ

13:00

34.6°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
2.71 km/giờ

16:00

32.4°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.75 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.01 km/giờ

22:00

26.1°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.69 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.29 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.3 km/giờ

10:00

31.7°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.19 km/giờ

13:00

32.9°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.94 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.62 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.39 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.53 km/giờ

04:00

23.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.17 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.58 km/giờ

13:00

30.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.01 km/giờ

16:00

27°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.07 km/giờ

19:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.78 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ

04:00

23°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

07:00

24.2°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.34 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.51 km/giờ

13:00

26.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.11 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.85 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.84 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.82 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Thấp/Cao

25°/34.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0