Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:40 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

23.9°/28.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.78 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

3.85