Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23.3°
Sáng/Tối
21.9/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 23°
Sáng/Tối
21.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.2°
Sáng/Tối
21.9/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 22.5°
Sáng/Tối
25.5/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.6°
Sáng/Tối
20.6/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 29.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Thấp/Cao

22.7°/32.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0