Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

23.5°/32.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

4.34