Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
27/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
26.9/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 33°
Sáng/Tối
26.6/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Thấp/Cao

22.3°/39°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0