Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
26.8/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Thấp/Cao

26°/37.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0