Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.9/ 20.5°
Sáng/Tối
19/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 22.3°
Sáng/Tối
20.4/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

22.8°/33.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0