Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:00 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.4/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

23.6°/27.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.13 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.01