Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.3/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

22.3°/33.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0