Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
22.5/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

22.5°/32.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0