Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:09 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

22.5°/26.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.61