Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 20.1°
Sáng/Tối
21.4/ 26.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.7°
Sáng/Tối
18/ 30.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 21.3°
Sáng/Tối
20.4/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.6/ 21.1°
Sáng/Tối
18.6/ 28.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 21.7°
Sáng/Tối
20/ 27.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

22.6°/31.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

5.39