Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:21 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

22.8°/27.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.64 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

3.85