Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 21.9°
Sáng/Tối
21.1/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
21.5/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.3/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Thấp/Cao

21.5°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

8.08