Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:04 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25/ 22.6°
Sáng/Tối
23.9/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

22.8°/28.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.61 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0