Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 16/06/2024
Thấp/Cao
24/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.9/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

24.1°/34.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

7.73