Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:33 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 33.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Thấp/Cao

24°/35.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

2.24