Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.8°
Sáng/Tối
19.1/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21.3°
Sáng/Tối
18/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Thấp/Cao

21.2°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.37