Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

22.7°/26.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.31