Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
38.7/ 26.6°
Sáng/Tối
23.4/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 26.7°
Sáng/Tối
22.8/ 34.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 35.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 34.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 37.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 36.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Thấp/Cao

22.9°/41.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0