Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Thấp/Cao

23.3°/28.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0