Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

23.4°/29.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0