Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 27.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Thấp/Cao

23.5°/32.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.53