Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

23.6°/29.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0