Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:43 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

24.6°/30.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0