Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.7°/32.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0