Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 27.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Thấp/Cao

23.9°/32.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

1.53