Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.23