Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Thấp/Cao

23.4°/32.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.14