Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 26.2°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.7°
Sáng/Tối
24.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 23°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.1°
Sáng/Tối
23.6/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
25.5/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
24.9/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.3°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 23.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Thấp/Cao

23°/40.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.33