Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Thấp/Cao

22.4°/33.4°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.2