Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mây cụm
Huyện Mường Ảng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:49
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0