Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
16/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Mường Ảng
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0