Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:18
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0