Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Mường Ảng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Thấp/Cao

19°/33°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

9.68