Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.1/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.9/ 30.3°
Sáng/Tối
24.3/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 27.4°
Sáng/Tối
24.5/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.9/ 33.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
43/ 29.9°
Sáng/Tối
28.6/ 37.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 36.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 32.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 21°
Sáng/Tối
23.5/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Thấp/Cao

23.9°/41.9°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

0