Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.62