Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:05 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Bầu trời quang đãng
Huyện Mường Ảng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 11°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Thấp/Cao

9°/24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0