Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

7.18