Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:00
Mây rải rác
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Thấp/Cao

10°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0