Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:03 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 22.9°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Thấp/Cao

22.6°/32.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0