Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 24°
Sáng/Tối
18.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 24°
Sáng/Tối
20.1/ 35.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 22.1°
Sáng/Tối
20.8/ 36.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 24.3°
Sáng/Tối
20.8/ 38.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
20.6/ 38.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 25°
Sáng/Tối
20.7/ 37.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 24.8°
Sáng/Tối
21.8/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Thấp/Cao

20.4°/39°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

0