Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
22.3/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 22.6°
Sáng/Tối
21.5/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.8/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.9°
Sáng/Tối
21.6/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
22.7/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 23°
Sáng/Tối
21.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Thấp/Cao

23°/34.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0