Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
26.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.3/ 24.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 20.6°
Sáng/Tối
20.6/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 20.7°
Sáng/Tối
20/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 22°
Sáng/Tối
19.3/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 21.3°
Sáng/Tối
20.6/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 20.7°
Sáng/Tối
19/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 20.5°
Sáng/Tối
19.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18.1/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.4°
Sáng/Tối
19.8/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 21.4°
Sáng/Tối
19.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Thấp/Cao

19.5°/29.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

1.71