Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.38 km/giờ

04:00

23.4°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.41 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.1 km/giờ

10:00

31.8°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.82 km/giờ

13:00

33.3°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.35 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.27 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.06 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa

01:00

23.3°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.38 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.3°C
Mây thưa Mây thưa
91%
1.17 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.74 km/giờ

10:00

31.3°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.47 km/giờ

13:00

31.8°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.08 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.61 km/giờ

19:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.63 km/giờ

22:00

22.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa

01:00

21.3°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.27 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

07:00

23.7°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1 km/giờ

10:00

31.1°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.47 km/giờ

13:00

30°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.11 km/giờ

16:00

23°C / 24.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.27 km/giờ

19:00

22.6°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.35 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.76 km/giờ

13:00

28.5°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.75 km/giờ

16:00

27.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.19 km/giờ

19:00

22.7°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.88 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.7/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa

01:00

21.1°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

04:00

21.8°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.23 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.13 km/giờ

10:00

26°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.16 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.76 km/giờ

16:00

23.4°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.76 km/giờ

19:00

22.4°C / 23.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.01 km/giờ

22:00

23°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Thấp/Cao

22.3°/34.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0