Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 19.4°
Sáng/Tối
17.8/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 19.1°
Sáng/Tối
17.9/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 21.7°
Sáng/Tối
17.4/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20.7/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 21°
Sáng/Tối
19.5/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 21.1°
Sáng/Tối
19/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 20.6°
Sáng/Tối
19.9/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 20.3°
Sáng/Tối
18.6/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 22.7°
Sáng/Tối
20.3/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.5/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.2/ 36.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 24.5°
Sáng/Tối
20.8/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 22.8°
Sáng/Tối
20/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
20.9/ 34.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 18.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Thấp/Cao

17.3°/35.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

0