Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.37